Innosa Ar-Ge Merkezi

2017-04-05
ar-ge
logo

Innosa A.Ş Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olarak tescil edildi.

Kurumsal birimlerin, vatandaşların ve iş ortaklarının kullandığı yazılım sistemlerindeki etkinliğin ve verimliliğin sağlanması, bilgi düzeyi daha yüksek toplumlar oluşturulması, kaliteli ve güvenli bilgi sağlanması,  hizmet kolaylığı, maliyet tasarrufu, daha fazla şeffaflık, bulut bilişim alt yapısı ve gereksinimler göz önünde bulundurularak bu ihtiyaçları karşılayabilecek alt yapıların ve yazılımların geliştirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda şirketimizde yapılan Ar-Ge çalışmaları hem yazılım sektörünün önünü açmakta hem de yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasına olanak sağlamaktadır. Geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizle hedefimiz Türkiye’nin çağın gerekliliklerinin ötesine geçebilmesine katkı sağlayabilmektir. Bu bağlamda Ar-Ge ve inovasyona yönelik çalışmalarımıza Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edilen “Innosa Ar-Ge Merkezi” olarak projelerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

Sahip olduğumuz kurum kültürümüzle, etik değerlere olan inancımızla, yıllardır olduğu gibi bundan sonra da yenilikçi projelerimiz ile sürekli olarak gelişmeyi ve büyümeyi hedeflemekteyiz.