İnnosa - Belediye Bilgi Yönetim Sistemi

Web Tabanlı Belediye Bilgi Yönetim Sistemi

İnnosa - Belediye Bilgi Yönetim Sistemi

Innosa Web Tabanlı Belediye Bilgi Yönetim Sistemi, belediyenizin daha etkin, verimli ve disiplinli çalışmasını, hizmetlerin vatandaşa daha hızlı ve kolay ulaştırılmasını sağlamak amacı ile tasarlanmıştır. BBYS sistemi yaşayan, gelişen, sürdürülebilir, entegrasyona açık ve kalıcı çözümleri içermektedir.

Belediyenin ihtiyacı olan tüm uygulamaları içerisinde barındıran BBYS, e-belediye , Mobil, Kiosk uygulamaları ile bu hizmetleri vatandaşa bir çok noktadan sunabilen bir içeriktedir.

Kolay ve anlaşılabilir kullanımı, güçlü mevzuat içeriği, müdürlükler arası entegrasyon, güçlü veritabanı, etkin ve hızlı destek hizmeti ile çalışmalarınızda sizlere büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Web servisleri aracılığı ile her türlü sistem ile entegre olabilen, geliştirilebilir ve ölçeklenebilir bir sistemdir.

Innosa hizmet verdiği kurumlarda, sadece bilişim anlamında hizmet vermekle kalmayıp kurumun iç yapısını inceleyerek, süreçlerin iyileştirilmesi ve standartize edilebilmesi için gerekli danışmanlık hizmetlerini de kuruma sağlamaktadır.

Web Tabanlı Belediye Bilgi Sistemi Modülleri

Mali İşler Bilgi Sistemi
 • Analitik Bütçe Uygulaması
 • Tahakkuk Esaslı Muhasebe Uygulaması
 • Stratejik Plan ve Performans Uygulaması
 • Ön Mali Kontrol Uygulaması
 • İç Kontrol Uygulaması
 • Taşınır Mal Uygulaması ( Ambar, Demirbaş)
Personel Bilgi Sistemi
 • Memur Personel Özlük ve Bordro Uygulaması
 • İşçi Personel Özlük ve Bordro Uygulaması
 • Eğitim Takip Modülü
 • Stajyer İşlemleri Uygulaması
Vatandaş Bilgi Sistemi
 • E-Belediye
 • Mobil Belediye
 • Kiosk Uygulamarı
İdari Bilgi Sistemi
 • Evrak Kayıt Sistemi
 • Bilgi Edinme Sistemi
 • Halkla İlişkiler Merkezi
 • Satın Alma Uygulaması
 • Encümen ve Meclis Kararları Uygulaması
 • Sosyal Yardım Uygulaması
 • Engelli Takip Sistemi
 • İç Denetim Uygulaması
 • Taşınmaz Mal Uygulaması
 • Kamulaştırma Uygulaması
 • Veterinerlik Uygulaması
 • İtfaiye Bilgi Sistemi
 • Aykome Bilgi Sistemi
 • Karar Destek Sistemi
Gelir Bilgi Sistemi
 • Emlak Vergisi
 • Çevre Temizlik Vergisi
 • Katı Atık Vergisi
 • İlan Reklam Vergisi
 • Yangın Sigorta Vergisi
 • Katı Atık Vergisi
 • İlan Reklam Vergisi
 • Yangın Sigorta Vergisi
 • Para Cezaları Uygulaması
 • Harcamalara Katılma Payı Uygulaması
 • Elektrik Tüketim Vergisi
 • Enfekte Atık Uygulaması
 • Büyükşehir Belediye Payları Uygulaması
 • İşyeri Ruhsat Takip Uygulaması
 • Harç ve Ücret İşlemleri
 • Eğlence Vergisi
 • İşgaliye Vergisi
 • Kira Uygulaması
 • Su Uygulaması
 • Pazar Yeri Uygulaması
 • Otopark Uygulaması
 • Tahsilat Uygulaması
Adres ve Sicil Bilgi Sistemi
 • Ortak Sicil
 • Numarataj Uygulaması
 • Yapı Kullanma Uygulaması
 • Yapı Ruhsat Uygulaması