İnnosa - Doküman Yönetim Sistemi

Doküman Yönetim Sistemi

Teknolojinin çok hızlı geliştiği günümüzde, kurumlar ve şirketler, zamanında ve doğru kararlar alabilmek, müşterilere iyi servis verebilmek, iletişimi güçlendirerek, gerçek bir rekabet ortamı hazırlayabilmek için bilgiye zamanında ve etkin bir şekilde ulaşabilme yeterliliğine gereksinim duymaktadır. Dokümanların ve bilgilerin yıllarca saklanmasındaki yasal zorunluluklarla birlikte, bu evrak ve bilgilere erişilmesi ve evrağın kurum içerisindeki dolaşımı göz önünde bulundurulduğunda, kağıda dayalı, dosyalama çözümü yeterli olmamaktadır. Bu sistem ile kurumlar müşterilerine iyi hizmet verebilir, iletişimi güçlendirerek gerçek bir rekabet ortamı sağlayabilir.
 
Innosa Doküman Yönetim Sistemi sistemi kurum evraklarının uzun yıllar dijital ortamda güvenilir bir şekilde saklanmasında, istenilen evrağa veya bilgiye hızlı bir şekilde ulaşımında kurumun en büyük yardımcısı olacaktır. Web servisleri aracılığı ile kurumun kullanmış olduğu yönetim bilgi sistemi uygulamalarına kolay ve hızlı bir şekilde entegre edilebilmekte, her noktadan dijital evrağa ulaşılması sağlanmaktadır.