Coğrafi Bilgi Sistemi

İnnosa - Coğrafi Bilgi Sistemi
Coğrafi Bilgi Sitemleri; coğrafi verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, analizi, sorgulanması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür.
 
Coğrafi Bilgi Sisteminin Faydaları Nelerdir?
 • Bilgi akışını hızlandırır.
 • İş verimliliğini arttırır.
 • Etkili ve doğru analiz sağlar.
 • Veri güncelleme tutarlı ve kolaydır.
 • İş gücü ve zaman kaybını önler.
 • Karar destek sitemlerine bilgi sağlar.
 • Yönetim bilgisi ve mekansal verilerin organizasyonel birleşimini geliştirir.
 • Coğrafi Bilgi Sistemi Kuruluş Aşamaları
 • Veri tabanı tasarımları, sistem analizleri, gereksinim saptanması.
 • Basılı haritaların sayısallaştırılması.
 • Uydu veya hava fotoğrafları temin edilmesi.
 • Sayısal haritaların, saha çalışmaları ve mekansal analizler ile akıllandırılması.
 • Sistemin işletimi ve güncellenmesi.